Limb-girdle muskeldystrofi BVES-relatert


Engelsk navn: BVES-related limb-girdle muscular dystrophy
Engelske synonym: Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy-cardiac arrhythmia syndrome,BVES-related LGMD,LGMD R25 BVES-related,LGMD type 2X,LGMD2X,Limb-girdle muscular dystrophy 2X


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 476084
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)