Leukodystrofi

Også kjent som: Hvit substans-sykdom, White Matter Diseases, WMD
Engelsk navn: Leukodystrophy


Definisjon

Leukodystrofi rammer primært nervesystemet, spesielt hjernens fettholdige isolasjonsmateriale myelin. Myelin omgir og isolerer nervetrådene i det sentrale og perifere nervesystem og er en forutsetning for normal, effektiv og raskt overføringen av signaler. Myelin er en dynamisk struktur som lages, brytes ned og bygges opp igjen. Tilgangen på magnetressonansundersøkelser har avslørt en rekke tilstander der denne substansen er affisert på en mer eller mindre karakteristisk måte.

Fra Orphanet

ORPHA: 68356
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)