Leukocyte adhesion deficiency

Også kjent som: LAD
Engelsk navn: Leukocyte adhesion deficiency
Engelske synonym: LAD


Definisjon

Leukocyte adhesion deficiency (LAD) is a primary immunodeficiency characterized by defects in the leukocyte adhesion process, marked leukocytosis and recurrent infections.

Fra Orphanet

ORPHA: 2968
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)