Leigh syndrom


Engelsk navn: Leigh syndrome
Engelske synonym: Infantile subacute necrotizing encephalopathy,Leigh disease


Definisjon

Leighs syndrom er en alvorlig, fremadskridende hjernesykdom som kan ha flere årsaker. Den medisinske betegnelsen på sykdomsforandringene er subakutt nekrotiserende encepahlomyelopati (subakutt = gradvis, nekrotiserende = at vev går til grunne, encepahlomyelopati = at hjerne og ryggmarg rammes). Nevrogent muskelsvinn, Ataksi og Retinitis Pigmentosa (NARP) og Leigh-liknende sykdom har mange symptomer til felles med Leighs syndrom.

Fra Orphanet

ORPHA: 506
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)