Leigh syndrom med leukodystrofi


Engelsk navn: Leigh syndrome with leukodystrophy
Engelske synonym: Infantile subacute necrotizing encephalopathy with leukodystrophy,Leigh disease with leukodystrophy


Definisjon

Denne diagnosenkoden er ikke lenger aktiv i Orpha.net. Klikke på lenken til Orpha for å lese mer.

Fra Orphanet

ORPHA: 255241
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G31.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)