Laron syndrome with immunodeficiency


Engelsk navn: Laron syndrome with immunodeficiency
Engelske synonym: Laron-like syndrome,Short stature due to STAT5b deficiency


Definisjon

This syndrome is characterized by severe growth retardation associated with immunodeficiency.

Fra Orphanet

ORPHA: 220465
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D82.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)