Landau-Kleffners syndrom

Også kjent som: Landau-Kleffner syndrom, LKS, Ervervet afasi med epilepsi, Aquired epileptic aphasia, Ervervet epileptisk afasi
Engelsk navn: Landau-Kleffner syndrome
Engelske synonym: Acquired epileptic aphasia,LKS


Definisjon

Landau-Kleffner syndrom er en sjelden nevrologisk sykdom som kjennetegnes av tap av språkforståelse og nedsatt evne til å uttrykke seg verbalt. Mange får også epileptiske anfall.

Fra Orphanet

ORPHA: 98818
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: F80.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)