LAMA2- relatert muskeldystrofi


Engelsk navn: Congenital fiber-type disproportion myopathy
Engelske synonym: CFTDM


Definisjon

A rare genetic, congenital, non-dystrophic myopathy characterized by neonatal or infantile-onset hypotonia and mild to severe generalized muscle weakness.

Fra Orphanet

ORPHA: 2020
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)