Laing early-onset distal myopathy

Også kjent som: Laing tidlig deb. distal myopati, Distal myopati type 1
Engelsk navn: Laing early-onset distal myopathy
Engelske synonym: Distal myopathy type 1,Gowers disease,MPD1


Definisjon

Laing distal myopathy, also called myopathy distal, type 1 (MPD1), is characterized by early-onset selective weakness of the great toe and ankle dorsiflexors, and a very slowly progressive course.

Fra Orphanet

ORPHA: 59135
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)