L1 syndrom


Engelsk navn: L1 syndrome
Engelske synonym: CRASH syndrome,Corpus callosum hypoplasia-retardation-adducted thumbs-spasticity-hydrocephalus syndrome,L1CAM syndrome


Definisjon

L1 syndrom er en medfødt utviklingsforstyrrelse kjennetegnet av varierende grad av hjernemisdannelser, psykisk utviklingshemming, stivhet i bena og feilstilling i tomler. Symptomene spenner fra milde til svært alvorlige, og noen kliniske symptombilder har egne navn.

Fra Orphanet

ORPHA: 275543
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q04.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)