Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati


Engelsk navn: Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Engelske synonym: CIDP,Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy


Definisjon

A chronic monophasic, progressive or relapsing symmetric sensorimotor disorder characterized by progressive muscular weakness with impaired sensation, absent or diminished tendon reflexes and elevated cerebrospinal fluid (CSF) proteins.

Fra Orphanet

ORPHA: 2932
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G61.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)