Kraniosynostose


Engelsk navn: Craniosynostosis


Definisjon

Kraniosynostose skyldes en for tidlig sammenvoksing av en eller flere av kraniets sømmer. Ved behov for operasjon benyttes det vanligvis en type kikkhullskirurgi med etterfølgende hjelmbehandling.

Fra Orphanet

ORPHA: 1531
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q75.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)