Kongenitalt myastent syndrom

Også kjent som: Medfødt myastent syndrom, Congenital myasthenic syndrome, Kongenitte myastenier
Engelsk navn: Congenital myasthenic syndrome
Engelske synonym: CMS


Definisjon

En gruppe medfødte arvelige nevromuskulære sykdommer som i hovedsak viser seg ved fødsel og de første levemånedene. Symptomene er svært ulike fra person til person, men opptrer i form av muskelsvinn, slapphet, forsinkede motoriske milepæler og av og til stivhet i ledd.

Fra Orphanet

ORPHA: 590
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G70.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)