Koanalatresi


Engelsk navn: Choanal atresia


Definisjon

Choanal atresia (CA) is a congenital anomaly of the posterior nasal airway characterized by the obstruction of one (unilateral) or both (bilateral) choanal aperture(s), with clinical manifestations ranging from acute respiratory distress to chronic nasal obstruction.

Fra Orphanet

ORPHA: 137914
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q30.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)