Klippel-Trenaunays syndrom

Også kjent som: Klippel‑Trénaunay syndrome
Engelsk navn: Klippel-Trénaunay syndrome


Definisjon

Tilstanden kjennetegnes av medfødte karmisdannelser i vener, lymfe og kapillærer. Et ben eller en arm kan bli tykkere og lengre enn den andre. Noen får også større eller sammenvokste tær eller fingre. Hudforandringer, årebrokk og økt grad av svetting og behåring er vanlig, og noen har økt risiko for infeksjoner. Store individuelle variasjoner fører til alt fra at tilstanden knapt merkes til at den forårsaker omfattende funksjonsreduksjoner.

Fra Orphanet

ORPHA: 90308
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)