Kleine-Levin syndrom

Også kjent som: KLS
Engelsk navn: Kleine-Levin syndrome


Definisjon

Kleine-Levin syndrom (KLS) er en svært sjelden og sammensatt nevrologisk/nevropsykiatrisk sykdom (hjernesykdom). Personer med KLS har tilbakevendende sykdomsepisoder med svært mye søvn (hypersomni), opptil 20 timer i døgnet og som varer i dager til uker. I tillegg er det vanlig å ha endret oppførsel, uvirkelighetsfølelse og store vanskeligheter med å fungere normalt.

Fra Orphanet

ORPHA: 33543
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G47.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)