Kindler syndrom


Engelsk navn: Kindler epidermolysis bullosa
Engelske synonym: Congenital bullous poikiloderma,Kindler syndrome,Poikiloderma of Kindler


Definisjon

Kindler syndrom er en sammensatt tilstand med ulike symptomer. Fra fødsel av er det hudblemmer, senere hudatrofi, øket pigmentering på solutsatte steder, utvidelse av små blodårer. Med årene øker slimhinneproblemer. Det er øket risiko for hudkreft i voksen alder.

Fra Orphanet

ORPHA: 2908
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q81.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)