Kallmanns syndrom


Engelsk navn: Kallmann syndrome
Engelske synonym: Congenital hypogonadotropic hypogonadism with anosmia,Olfacto-genital pathological sequence


Definisjon

Kallmanns syndrom er en sjelden, nedarvet tilstand hvor organene som produserer kjønnsceller ikke fungerer optimalt (hypogonadisme). I tillegg mangler luktesansen. Tilstanden forekommer hos begge kjønn, men er vanligere hos menn. Den avvikende produksjonen av hormoner, spermier og eggceller fører ofte til forsinket vekst, pubertetsutvikling og forplantningsevne.

Fra Orphanet

ORPHA: 478
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E23.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)