Juvenil Myastenia Gravis


Engelsk navn: Juvenile myasthenia gravis
Engelske synonym: Childhood myasthenia gravis,Juvenile acquired myasthenia,Juvenile autoimmune myasthenia gravis


Definisjon

Juvenile myasthenia gravis (MG; see this term) is a rare form of MG, an autoimmune disorder of the neuromuscular junction resulting in ocular manifestations or generalized weakness, with onset before 18 years of age.

Fra Orphanet

ORPHA: 391497
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G70.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)