IPEX


Engelsk navn: Immune dysregulation-polyendocrinopathy-enteropathy-X-linked syndrome
Engelske synonym: Autoimmune enteropathy type 1,IPEX


Definisjon

A rare immunodysregulatory disease characterized by refractory diarrhea, endocrinopathies, cutaneous involvement, and infections.

Fra Orphanet

ORPHA: 37042
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E31.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)