Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome


Engelsk navn: Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome
Engelske synonym: Foot contractures-muscle atrophy-oculomotor apraxia syndrome,Wieacker-Wolff syndrome


Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome, formerly known as Wieacker-Wolff syndrome, is a severe X-linked recessive neurodevelopmental disorder characterized by severe contractures (arthrogryposis; see this term) and intellectual disability.Informasjon

Nevromuskulært kompetansesenter (UNN) har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 3454
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.8Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)