Inklusjonslegememyositt


Engelsk navn: Inclusion body myositis
Engelske synonym: IBM,Sporadic inclusion body myositis,sIBM


Definisjon

A rare degenerative inflammatory disorder of skeletal muscles characterized by late onset weakness, starting in either the quadriceps or finger flexors and slowly progressing to include other groups of limb muscles. Distinctive histopathological features include inflammatory and degenerative features.

Fra Orphanet

ORPHA: 611
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M60.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)