Immunodeficiency due to interleukin-1 receptor-associated kinase-4 deficiency


Engelsk navn: Immunodeficiency due to interleukin-1 receptor-associated kinase-4 deficiency
Engelske synonym: IRAK4 deficiency


Definisjon

Interleukin-1 receptor-associated kinase-4 (IRAK-4) deficiency is an immunodeficiency associated with increased susceptibility to invasive infections caused by pyogenic bacteria.

Fra Orphanet

ORPHA: 70592
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)