Immunodeficiency due to a complement cascade protein anomaly


Engelsk navn: Immunodeficiency due to a complement cascade protein anomaly


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 101992
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: D84.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)