Iktyose

Medfødt iktyose er en samlebetegnelse på mer enn 30 ulike former for arvelige hudtilstander som kjennetegnes av tørr, fortykket og skjellende/flassende hud. Alvorlighetsgraden varierer mellom de ulike typene. Behandlingen består i å lindre symptomer og plager.

Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Senter for sjeldne diagnoser sine sider

Les mer på Helsebiblioteket.no

Ressurser (1)