Hypokalemisk periodisk paralyse

Også kjent som: Hypokal./periodisk paralyse, Hypokalemic periodic paralysis
Engelsk navn: Hypokalemic periodic paralysis
Engelske synonym: Westphall disease


Definisjon

Periodiske paralyser er sjeldne, arvelige, nevromuskulære sykdommer som oftest kjennetegnes ved akutte anfall med lammelser eller muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme. Hypokalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser som er utløst av et lavt kaliumnivå i kroppen.

Fra Orphanet

ORPHA: 681
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G72.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)