Hypermobil Ehlers-Danlos syndrom


Engelsk navn: Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: EDS III,EDS-HT,Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type,Ehlers-Danlos syndrome type 3,Hypermobile EDS,hEDS


Definisjon

Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type (HT-EDS) is the most frequent form of EDS (see this term), a group of hereditary connective tissue diseases, and is characterized by joint hyperlaxity, mild skin hyperextensibility, tissue fragility and extra-musculoskeletal manifestations.

Fra Orphanet

ORPHA: 285
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)