Hyperkalemisk periodisk paralyse

Også kjent som: Hyperkalemic periodic paralysis
Engelsk navn: Hyperkalemic periodic paralysis
Engelske synonym: Adynamia episodica hereditaria,Familial hyperPP,Familial hyperkalemic periodic paralysis,Gamstorp disease,Gamstorp episodic adynamy,HYPP,HyperKPP,HyperPP,Hyperkalemic PP,Primary hyperPP,Primary hyperkalemic periodic paralysis


Definisjon

Periodiske paralyser er sjeldne, arvelige, nevromuskulære sykdommer som oftest kjennetegnes ved akutte anfall med lammelser eller muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme. Hyperkalemisk periodisk paralyse skyldes lammelser som er utløst av et høyt kaliumnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 682
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G72.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)