Hyper-IgM syndrom type 3

Også kjent som: CD40 ligand, CD40-defekter, Hyper-IgM syndrom
Engelsk navn: Hyper-IgM syndrome type 3
Engelske synonym: HIGM3,Hyper-IgM syndrome due to CD40 deficiency


Definisjon

This disease is described under Hyper-IgM syndrome with susceptibility to opportunistic infections

Fra Orphanet

ORPHA: 101090
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D80.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)