Hennekam syndrom


Engelsk navn: Hennekam syndrome
Engelske synonym: Lymphedema-lymphangiectasia-intellectual disability syndrome


Definisjon

A rare syndromic lymphedema characterized by the association of primary lymphedema, intestinal lymphangiectasia, intellectual deficit and unusual facial characteristics.

Fra Orphanet

ORPHA: 2136
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)