Hemofili A

Også kjent som: Hemophilia A
Engelsk navn: Hemophilia A
Engelske synonym: Congenital F8 deficiency,Congenital FVIII deficiency,Congenital Factor VIII deficiency


Definisjon

A rare genetic hematological disorder characterized by spontaneous or prolonged hemorrhages due to factor VIII deficiency.

Fra Orphanet

ORPHA: 98878
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D66

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)