Hajdu-Cheneys syndrom


Engelsk navn: Hajdu-Cheney syndrome
Engelske synonym: Acroosteolysis dominant type,Acroosteolysis with osteoporosis and changes in skull and mandible,Arthrodentoosteodysplasia,Cheney syndrome


Definisjon

Hajdu-Cheneys syndrom er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi), som kjennetegnes av progredierende benskjørhet (osteoporose) og forandringer i ansiktet og tennene. I noen tilfeller forekommer også endringer i nyrene. 

Fra Orphanet

ORPHA: 955
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M89.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)