Guillain barre


Engelsk navn: Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
Engelske synonym: AIDP,Acute idiopathic demyelinating polyneuropathy,Acute inflammatory polyneuropathy,GBS, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathic form,Guillain-Barré syndrome, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathic form


Definisjon

A rare inflammatory neuropathy belonging to the clinical spectrum of Guillain-Barré syndrome (GBS).

Fra Orphanet

ORPHA: 98916
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G61.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)