Gray platelet syndrom


Engelsk navn: Gray platelet syndrome
Engelske synonym: Alpha storage pool deficiency,GPS,Platelet alpha-granule deficiency


Definisjon

Gray platelet syndrome (GPS) is a rare inherited bleeding disorder characterized by macrothrombocytopenia, myelofibrosis, splenomegaly and typical gray appearance of platelets on Wright stained peripheral blood smear.

Fra Orphanet

ORPHA: 721
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D69.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)