Friedreichs ataksi

Også kjent som: FRDA, Friedreich ataxia
Engelsk navn: Friedreich ataxia
Engelske synonym: FA,FRDA


Definisjon

Friedreichs ataksi er en fremadskridende sykdom i nervesystemet. Den rammer hovedsakelig sentrale sensoriske hjernekjerner og ryggmargens lange sensoriske baner. (Sensoriske nerver er nerver som sender impulser fra sanseorganer til hjernen). I tillegg kan det oppstå ryggskjevhet (skoliose), diabetes og hjertesykdom (kardiomyopati). Dette er altså ikke primært en sykdom i lillehjernen, men forbindelser mellom lillehjernen og sensoriske banene blir etter hvert rammet, slik at det kan oppstå en sekundær svinn i lillehjernen.

Fra Orphanet

ORPHA: 95
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)