Floating Harbour syndrom


Engelsk navn: Floating-Harbor syndrome


Definisjon

A multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-intellectual disability that is characterized by facial dysmorphism, short stature with delayed bone age, and expressive language delay.

Fra Orphanet

ORPHA: 2044
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)