Femoralt-facialt syndrom


Engelsk navn: Femoral-facial syndrome
Engelske synonym: FFS,FHUFS,Femoral hypoplasia-unusual facies syndrome


Definisjon

Femoralt-facialt syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi). Femoralt-facialt syndrom kjennetegnes​ av underutviklede lårben på begge sider og endringer i ansiktet. Andre organer kan også være påvirket.

Fra Orphanet

ORPHA: 1988
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)