Fascioscapulohumeral dystrophy

Også kjent som: Fascioscapulohumeral muskeldystrofi type 1, LGMD 1B, FSHMD, FSHD, Facioscapulohumeral dystrophy, Facio-scapulo-humeral muscular dystrophy (FSHD)
Engelsk navn: Facioscapulohumeral dystrophy
Engelske synonym: FSH dystrophy,FSHD,Facioscapulohumeral muscular dystrophy,Facioscapulohumeral myopathy,Landouzy-Dejerine dystrophy,Landouzy-Dejerine myopathy


Definisjon

Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD eller FSHMD) er som de andre muskeldystrofiene en arvelig, fremadskridende muskelsvinnsykdom med gradvis ødeleggelse av det normale muskelvevet, som erstattes med fett og bindevev.

Fra Orphanet

ORPHA: 269
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)