Fanconis anemi


Engelsk navn: Fanconi anemia
Engelske synonym: Fanconi pancytopenia


Definisjon

Fanconis anemi er en meget sjelden sykdom som rammer reparasjon av arvematerialet, cellenes DNA. slik at det blir skade på kromosomet. Mange organer kan rammes og noen fødes med misdannelser. Det er en alvorlig sykdom med forkortet leveutsikt. 

Fra Orphanet

ORPHA: 84
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D61.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (10)