Familial Mediterranean fever


Engelsk navn: Familial Mediterranean fever
Engelske synonym: Benign paroxysmal peritonitis,Benign recurrent polyserositis,FMF,Familial paroxysmal polyserositis,Periodic disease


Definisjon

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoinflammatory disorder characterized by recurrent short episodes of fever and serositis resulting in pain in the abdomen, chest, joints and muscles.

Fra Orphanet

ORPHA: 342
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)