Epidermodysplasia verruciformis


Engelsk navn: Epidermodysplasia verruciformis
Engelske synonym: Lewandowsky-Lutz syndrome,Lutz-Lewandowsky epidermodysplasia verruciformis


Definisjon

Epidermodysplasia verruciformis (EV) is a rare inherited genodermatosis characterized by chronic infection with human papillomavirus (HPV) leading to polymorphous cutaneous lesions and high risk of developing non melanoma skin cancer.

Fra Orphanet

ORPHA: 302
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: B07

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)