Ehlers-Danlos syndromene

Også kjent som: EDS
Engelsk navn: Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: EDS


Definisjon

Ehlers-Danlos' "syndromene" (EDS) er en gruppe sjeldne, arvelige bindevevssykdommer. EDS er først og fremst karakterisert ved forandringer i huden, vevsskjørhet og overbevegelige ledd.

Fra Orphanet

ORPHA: 98249
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)