EDS: Periodontal EDS

Også kjent som: Ehlers-Danlos' syndrom, periodontal type
Engelsk navn: Periodontal Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: EDS VIII,Ehlers-Danlos syndrome type 8,Ehlers-Danlos syndrome, periodontitis type,Periodontal EDS,pEDS


Periodontal Ehlers-Danlos’ syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Periodontal EDS kjennetegnes av alvorlig periodontitt og påvirkning av tenner og munnhule som begynner i barne eller ungdomsalder.Informasjon

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 75392
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)