EDS: Myopatisk EDS


Engelsk navn: Myopathic Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: EDS/myopathy overlap syndrome,Myopathic EDS


Myopatisk Ehlers-Danlos’ syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Myopatisk EDS kjennetegnes av medfødt lav muskeltonus (hypotoni) og eller muskelsvinn (atrofi), som blir bedre ettersom barnet vokser.Informasjon

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 536516
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)