Myopatisk Ehlers-Danlos' syndrom


Engelsk navn: Myopathic Ehlers-Danlos syndrome
Engelske synonym: EDS/myopathy overlap syndrome,Myopathic EDS


Definisjon

Myopatisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Myopatisk EDS kjennetegnes av medfødt lav muskeltonus (hypotoni) og eller muskelsvinn (atrofi), som blir bedre ettersom barnet vokser.

Fra Orphanet

ORPHA: 536516
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)