EB simplex


Engelsk navn: Autosomal dominant generalized epidermolysis bullosa simplex, intermediate form
Engelske synonym: Autosomal dominant generalized EBS, intermediate form,Epidermolysis bullosa simplex, Koebner type,Epidermolysis bullosa simplex, Köbner type


Definisjon

Non-Dowling-Meara generalized epidermolysis bullosa simplex, formerly known as epidermolysis bullosa simplex, Köbner type (EBS-K) is a generalized basal subtype of epidermolysis bullosa simplex (EBS, see this term) characterized by non-herpetiform blisters and erosions arising in particular at sites of friction.

Fra Orphanet

ORPHA: 79399
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q81.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)