Duchennes muskeldystrofi

Også kjent som: Duchennes MD, MDM
Engelsk navn: Duchenne muscular dystrophy
Engelske synonym: DMD,Severe dystrophinopathy, Duchenne type


Definisjon

Duchennes muskeldystrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som nesten bare rammer gutter. Sykdommen skyldes en feil i muskelcellene, som fører til at gradvis tap av muskelfunksjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 98896
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)