DM1 voksen debut


Engelsk navn: Adult-onset Steinert myotonic dystrophy
Engelske synonym: Adult-onset Steinert disease,Adult-onset myotonic dystrophy type 1


Definisjon

This disease is described under Steinert myotonic dystrophy

Fra Orphanet

ORPHA: 589830
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G71.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)