Distal myopathy with posterior leg and anterior hand involvement


Engelsk navn: Distal myopathy with posterior leg and anterior hand involvement
Engelske synonym: Distal ABD-filaminopathy


Definisjon

Distal myopathy with posterior leg and anterior hand involvement, also named distal ABD-filaminopathy, is a neuromuscular disease characterized by a progressive symmetric muscle weakness of anterior upper and posterior lower limbs.

Fra Orphanet

ORPHA: 63273
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)