Cystinose


Engelsk navn: Cystinosis
Engelske synonym: Protein defect of cystin transport


Definisjon

Cystinose er en sjelden arvelig, lysosomal avleiringssykdom som forårsakes av manglende eller redusert transport av aminosyren cystin ut av lysosomene i cellene. Dette fører til opphopning av cystin i lysosomene og fører til at cellene ikke fungerer som de skal. Opphopningen merkes vanligvis først i nyrene, så i andre organer.

Fra Orphanet

ORPHA: 213
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E72.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)