Cutis laxa


Engelsk navn: Cutis laxa


Definisjon

Cutis laxa er en gruppe sjeldne arvelige eller ervervede bindevevstilstander kjennetegnet av rynkete, overflødig og hengende, uelastisk hud, ofte også med påvirkning av andre deler av kroppen. TRS har kompetansesenteransvar for de medfødte, arvelige undertypene av cutis laxa.

Fra Orphanet

ORPHA: 209
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)